Opština Kanjiža (Srbija)

Opština Kanjiža već decenijama važi za jedan od najrazvijenijih oblasti u Srbiji. To duguje velikim fabrikama (građevinskog materijala, keramičkih pločica, izolacionog materijala), prvoklasnog poljoprivrednog zemljišta i prvoklasnih poljoprivrednih proizvoda (pšenica, začinska paprika, začinsko bilje i povrće), mineralnim resursima (sirova nafta, prirodni gas, glina, termalna voda), i svom geografskom položaju. Osim toga, opština Kanjiža je jedna od najaktivnijih na polju međunarodnih projekata za mlade. Od 2007. godine je uspešno sprovela brojne međunarodne projekte iz različitih programa dostupnih zemljama kandidatima. Najaktuelniji su: (The newest were)

YOUMIG – Unapređenje institucionalnih kapaciteta i pospešivanje saradnje u cilju suočavanja i postupanja u skladu sa uticajima transnacionalnih migracija mladih (Improving institutional capacities and fostering cooperation to tackle the impacts of transnational youth migration) – finansiran od strane (financed by DTP) DTP

Kamp bez granica– za šarenu Evropu (Camp Without Borders – for a colourful Europe) –  finansiran od strane programa Evropa građane i građanke (financed by Europe for Citizens)