Opština Heviz (Mađarska) – vodeći partner

Heviz je banjski grad sa 4600 stanovnika u županiji Zala u zapadnoj Mađarskoj. Heviz ima pionirsku ulogu u razvoju turizma Mađarske pošto je on druga najpopularnija turistička destinacija nakon Budimpešte i beleži više od milion noćenja svake protekle godine. Najveća atrakcija Heviza je jedinstveno lekovito jezero. Jezero Heviz je najveće biološki aktivno prirodno termalno jezero na svetu i Mađarski nacionalni komitet za očuvanje kulturne baštine  ga smatra nacionalnim blagom.

Opština je aktivna u EU projektima u koje pokušava da uključi lokalnu omladinu u što većoj meri da bi se stvorila veza između donosilaca odluka i mladih, ali i da bi omogućila mladima da putuju u inostranstvo, skupe znanje u vezi mogućnosti koje im EU pruža.