Županijsko veće Hargita (Rumunija)

Gradsko veće Hargita je izabrano javno telo osnovano 1992. godine u Hargiti. Ono je odgovorno za koordinaciju aktivnosti veća (opština, gradova i sela). Vrši javnu službu na nivou županije, učestvuje u različitim međunarodnim projektima, inicira i sprovodi programe u nekoliko oblasti. Županijsko veće je odgovorno za javnu administraciju na teritoriji županije na osnovama lokalne autonomije, decentralizacije javne sfere, zakonitosti i konsultacijama sa stanovništvom u vezi lokalnih problema. Doprinosi lokalnom rastu putem razvojnih programa. Županija Hargita posebnu pažnju posvećuje razvoju strategija za mlade da bi oni ostali u otadžbini umesto da odu na rad u inostranstvo.