Centar za obrazovanje odraslih Lendava (Slovenija)

Centar za obrazovanje odraslih Lendava je lokalna javna organizacija koju je osnovala opština Lendava da bi promovisala i razvila obrazovanje odraslih. COO Lendava je nastao 1959. godine i od onda garantuje formalno i neformalno obrazovanje odraslih u administrativnoj jedinici Lendava, a i šire. Nudi obiman raspon obrazovnih programa za odrasle: osnovno- i srednjoškolske programe, brojne neformalne obrazovne programe, stručne treninge obuke i kurseve. Ima široko iskustvo u dugu praksu u organizaciji i sprovođenju obrazovnih programa formalnog i neformalnog sadržaja. Bavi se istraživanjem potreba radnog tržišta i nudi obrazovne programe sa unapred određenim specifičnim ciljevima.