Online anketa

U okviru projekta je kreirana online anketa da bi se bolje shvatio stav mladih prema mogućnostima koje imaju u njihovom naselju. Anketa ispituje mišljenja u vezi sa slobodnim vremenom, mogućnostima zapošljavanja i života. Pošto je formiranje udruženja bivših učenika srednjih škola jedan od ciljeva projekta, anketa sadrži pitanja koja se odnose na njega.

Ako želiš da podržiš naše istraživanje i imaš između 16 i 25 godina bili bismo ti zahvalni ako popuniš anketu koja se nalazi OVDE. Neće ti oduzeti više od 7-10 minuta. Da bismo ti se zahvalili, na kraju ankete ćeš naći predloge kako i gde da se uključiš u međunarodne projekte i programe.