9-11. april 2019. – Banja Tušnad (RO)

Učesnici: projektni partneri, donosioci odluka i mladi iz Heviza (Mađarska), Izea (Italija), Kanjiže (Srbija), Lendave (Slovenija) i Baile Tušnada (Rumunija).

Ukupno je bilo 53 učesnika.

Susret međunarodnih projektnih partnera,  9. aprila 2019. je počeo ručkom u pnasinu Iris gde su domaćini – predstavnici veća županije Hargita i predstavnici veća Baile Tušnada pozdravili goste, a predstavnici opštine Heviz su se takođe prisutnima obratili pozdravnim govorom.

Nakon ručka su predstavnici učestvovali na prezentaciji o županiji Hargita i njenom kulturnom i prirodnom blagu koje su održali predstavnici Udruženja za razvoj zajednice u Hargiti. Nju je pratilo predavanje o istoriji Baile Tušnada koje je održala lokalna bibliotekarka da bi se prisutni upoznali sa bogatim nasleđem regiona.

Nakon prezentacija su usledile interesantne igre upoznavanja koje je koordinisao projekt menadžer.

Tokom popodneva se održala radionica koju je vodio predsednik Turističkog udruženja Baile Tušnada i predstavio je aktivnosti i programe koji se organizuju u tom banjskom gradu.

Uveče je održan zajednički program tokom kog su prikazane lokalne kulturne vrednosti.   Prikazani su tradicionalni plesovi i narodni običaji, a zatim su učesnici plesali zajedno.

  1. aprila 2019. je program počeo sa aktivnostima povezivanja na kom su učestvovali lokalna omladina i donosioci odluka. Tada je direktor Asocijacije ‘Hargita Megyéért’ (Za županiju Hargita) predstavio njihove programe i projekte za mlade. Nakon toga su prezentaciju održali predstavnici Razvojne agencije županije Hargita koji su govorili o statistici i programima koje sprovode u cilju jačanja svesti kod mladih u vezi započinjanja start-up kompanija, i merama koje sprovode da se spreči emigracija mladih.

Nakon tih aktivnosti su učesnici posetili različite lokacije da bi se upoznali sa lokalnim dobrim praksama, a zatim je održana radionica u vezi sa finansijskim izvorima i grantovima koje su namenjene banjskim gradovima koje su održali predstavnici lokalnog veća.

Predsednik veća županije Hargita je naglasio važnost uloge mladih u oblikovanju budućnosti, važnosti razvoja omladinske strategije i otvorenosti za saradnju između institucija.

Učesnici su stekli uvid u rad Lokalne javne administracije i Lokalnog udruženja mladih koje je uključeno u program Evropske dobrovoljne službe.

Tokom obilaska su učesnici obišli wellness centar Baile Tušnada.

  1. aprila 2019. su na radionici analizirana moguća rešenja za Baile Tušnad i preporuka za politike zasnovane na SWOT analizi.

Tokom pripreme flashmob-a su organizatori naglasili važnost evropskih izbora koji treba da se održe tokom 2019. godine i zašto mladi treba da učestvuju na izborima za bolju budućnost.

Nakon ove aktivnosti je prosleđen upitnik učesnicima da bi se evaluirao program, rezimirao susret i njegovi rezultati.