4-6. februar 2019. – Lendava (SLO)

Partnerski sastanak u Lendavi od 4. do 6. februara 2019.
Bilo je ukupno 40 učesnika.

Naš susret je počeo sa ručkom u restoranu Lovski dom, gde je gradonačelnik Lendave, gosp.. Janez Mađar poželeo dobrodošlicu gostima. Nakon ručka smo otišli u Centar za obrazovanje odraslih Lendave, gde smo se igrali da bi se bolje upoznali.

Sa ciljem unapređivanja znanja samo sarađivali sa EU Direct Office. Gosp. Dejan Bogdan nam je skrenuo pažnju na važnost izbora u EU koji će se održati 2019. godine. Naglasio je da je razlog zbog kojih mladi treba da učestvuju na izborima bolja budućnost.

Nakon kratke pauze smo razgovarali o upitnicima i bazi podataka bivših učenika. Uvideli smo da nijedna od naših škola ne poseduje takvu bazu. Zato smo rešili da mi napravimo svoju bazu tokom projekta.

Tokom večeri smo imali zajednički događaju u lokalnom restoranu gde su naši gosti mogli da probaju lokalnu kuhinju i vina, što je nematerijalno kulturno blago našeg grada. U međuvremenu smo čuli interesantne priče o istoriji Lendave.

5 februara smo organizovali radni doručak tokom kojeg su upravnici i direktori lokalnih organizacija prikazali na koji način se brinu o multikulturalizmu u njihovom lokalnom okruženju i zašto je multikulturalizam dodatna vrednost Lendave. Nakon prezentacije smo prikazali naš letnji projekat kao primer uključivanja omladine u lokalnu zajednicu. Pre ručka smo posetili dvojezičnu srednju školu u Lendavi gde su učesnici saznali kako se sprovodi dvojezično obrazovanje. Popodne su održane radionice na kojima je bilo reči o tome koje su jake i slabe strane Lendave i kakve su mogućnosti za mlade (šta je dodata vrednost Lendave i zašto se mladi ne vraćaju u grad nakon završetka studija). Takođe smo pokušali da predložimo rešenja i razgovarali smo o preporukama za politike.

Tokom poslednjeg dana je bio organizovan lov na blago u Lendavi. Učesnici su trebali da otkriju koje narodnosti žive u Lendavi. Nakon toga su posetili dvorac u Lendavi gde su se upoznali sa istorijom Lendave i bii su u prilici da vide privremenu izložbu. Pre završetka sastanka, bilo je reči o prednostima Youthpass-a. Nadamo se da su se naši gosti dobro proveli u Lendavi.