26-28. novembar 2018. – Heviz (HU)

Heviz je bio prva stanica projekta, a tamo je došlo 25 mladih i donosilaca odluka iz Mađarske, Rumunije, Italije, Slovenije i Srbije. Tokom trodnevnog programa je glavni cilj bio da se formiraju preporuke za grad da bi bio atraktivniji za život omladine. Tokom prvog dana su mladi identifikovali slabosti i jake strane svojih banjskih gradova. Radili su zajedno u mešanim grupama da bi što lakše došli do zajedničkih zaključaka.

Tokom drugog dana je u fokusu bilo mišljenje lokalnog stanovništva, pa su učesnici radili intervjue na temu lokalnog tržišta sa preduzetnicima, starijim ljudima, donosiocima odluka da bi stekli šire razumevanje situacije u Hevizu. Upoznavanje sa gradom i dalje identifikovanje slabosti i jakih strana je omogućeno igrom lova na blago u popodnevnim časovima.

Pripremljene su preporuke na osnovu iskustava učesnika tokom poslednjeg dana susreta. Glavni delovi su se odnosili na pronalaženje rešenja u vezi sa migracijom mladih, nedostatka prilika za zapošljavanje van turizma, nedostatak Veća mladih i drugih mogućnosti.

Osim preporuka, održale su se radionice u vezi sa finalizacijom baze podataka bivših učenika srednjih škola i online ankete, o mogućnostima za mlade  u EU i Youthpass sertifikatu. Logo projekta je izabran od sedam predloga koje su mladi pripremili na lokalnim dešavanjima.

Da bi međunarodni susret bio šareniji i veseliji, mladi ljudi su napravili flešmob na lokalnoj pijaci da bi privukli pažnju na projekat i važnost međugeneracijskog dijaloga. Da bi se učesnici upoznali međusobno, a pogotovo sa Kulturom i gastronomijom Mađarske, tokom drugog dana je bilo organizovano interkulturalno veče sa plesačima folklora.