Uvod

Youth&SPA (Aktiviranje i uključivanje MLADIH u oblikovanje budućnosti ruralnih BANJSKIH gradova) je Erasmus + KA3 projekat koji ima za cilj da pokrene transnacionalni i međugeneracijski dijalog između mladih i donosilaca odluka. Ciljevi projekta su da identifikuje dobre prakse, sroči omladinsku strategiju i preporuke koje će učiniti male ruralne banjske gradove privlačnim za mlade. Osnovne atrakcije naselja projektnih partnera su jedinstvena jezera i termalne vode sa lekovitim dejstvima koje ih čine poznatim turističkim destinacijama ali su ovi regioni privlačni starijim generacijama što dovodi do toga da mladi imaju manje mogućnosti i iskustava. Da bi se to prevazišlo, Youth&SPA se obraća učenicima i studentima između 16 i 25 godina i traži njihove ideje u vezi funkcionisanja demokratije, ali i onima koji će prvi put glasati na izborima za Evropski parlament 2019. godine.

Teme kojima se projekat bavi:

  • Izazovi tržišta rada, uključujući i profesionalno usmeravanje / nezaposlenost mladih
  • Evropsko državljanstvo, svest o EU i demokratiji
  • Omladina (učešće, rad mladih, omladinske politike)