Občina Kanjiža (Srbija)

Za občino Kanjiža že več desetletij velja, da je ena izmed najbolj razvitih regij v Srbiji. Razlog za tako visoko stopnjo razvitosti leži v velikem številu uspešnih proizvodnih podjetij (opekarna, tovarna keramike, tovarna toplotne izolacije), izjemnih kmetijskih površinah, na katerih uspevajo neoporečni kmetijski proizvodi (pšenica, rdeča paprika, zelenjava), naravnih surovinah (surova nafta, zemeljski plin, glina, termalna voda) in geografskem položaju. Občina Kanjiža je ena izmed najbolj aktivnih srbskih občin na področju vključevanja mladih v različne mednarodne projekte. Od leta 2007 je uspešno izvedla vrsto mednarodnih projektov, financiranih iz različnih programov Evropske unije.