Mestni svet okrožja Hargita (Romunija)

Mestni svet okrožja Hargita je javni organ okrožja Hargita, ustanovljen leta 1992. Je lokalna javna uprava, ki je odgovorna za koordinacijo aktivnosti občinskega sveta (občine, mesta in vasi). Opravlja različne storitve na županijski ravni, sodeluje v različnih mednarodnih projektih ter izvaja programe na različnih področjih. Okrajni svet je odgovoren za aktivnosti lokalne samouprave, ki temelji na načelih lokalne avtonomije in decentralizacije svetnikov z zagotavljanjem zakonitosti, obenem pa spodbuja prebivalce k posvetovanju o lokalnih težavah, ki jih pestijo. Na tak način Svet okrožja Hargita z razvojnimi programi prispeva k rasti na lokalni ravni. Mestni svet okrožja Hargita veliko pozornost posveča razvoju različnih strategij za mlade, saj je njihov cilj, da mladi ostanejo v domovini.