Ljudska univerza Lendava (Slovenija)

Ljudska univerza Lendava je javni zavod za izobraževanje odraslih in mladine, ki jo je občina Lendava ustanovila z namenom spodbujanja, razvoja in promocije izobraževanja odraslih na lokalni ravni že leta 1959. Od tega leta naprej Ljudska univerza Lendava zagotavlja izvajanje programov formalnega in neformalnega izobraževanja odraslih za prebivalce upravne enote Lendava in tudi druge. Ponuja široko paleto izobraževalnih programov za odrasle in mladino, vse od osnovne šole za odrasle,  srednješolskih programov in javno veljavnih programov za odrasle do poklicnih usposabljanj in tečajev. S sodelovanjem v projektih na nacionalni in mednarodni ravni ter z dolgoletno prakso si je pridobila veliko izkušenj pri organizaciji in izvedbi izobraževalnih programov s formalnimi in neformalnimi vsebinami ter pri organizaciji različnih dogodkov na nacionalni in mednarodni ravni. Med drugim se ukvarja tudi z raziskovanjem potreb na trgu dela ter na tak način pripravlja izobraževalne programe za specifične ciljne skupine.