Spletni vprašalnik

Za boljše razumevanje odnosa mladih do mesta, v katerem prebivajo in do možnosti, ki jih lokalno okolje ponuja mladim, je bil izdelan spletni vprašalnik. Raziskava se je osredotočila na tri teme, ki se  nanašajo na življenje mladih, in sicer na temo preživljanja prostega časa, na temo zaposlitvenih možnostih, ki jih imajo in na temo zadovoljstva z življenjem v mestu. Ker je eden od ciljev projekta tudi oblikovanje alumni zbirke podatkov se nekaj vprašanj v anketi nanaša tudi na izkušnje starejših.

Če ste stari med 16 in 25 let in želite sodelovati v naši anketi, se vam že vnaprej zahvaljujemo. Dostop do ankete se nahaja TUKAJ. Odgovarjanje na vprašanja, ki so večinoma zaprtega tipa, vam bo vzelo največ 10 minut časa. Na koncu ankete se nahaja tudi nekaj nasvetov, kje lahko najdete priložnosti za sodelovanje v mednarodnih projektih.