9.-11. april 2019 Baile Tusnad (RO)

Udeleženci: projektni partnerji, odločevalci in mladi iz Hévíza (Madžarska), Isea (Italija), Kanjiže (Srbija), Lendave (Slovenija) in Băile Tusnada (Romunija).

Vse skupaj 53 udeležencev.

Naše mednarodno srečanje se je pričelo 9. aprila 2019 s kosilom v penzionu Iris. Gostitelji, predstavniki okrožja Hargitain občine Băile Tusnad so pozdravili goste in predstavnike občine Hévíz. Slednji so kot vodilni partnerji prav tako pozdravili vse udeležence.

Predstavnik razvojne agencije okrožja Hargita je po kosilu udeležencem mednarodnega srečanja predstavili okrožje Hargita, poudaril pa je predvsem njegove naravne in kulturne danosti. Ker je želja organizatorjev bila, da udeleženci spoznajo zgodovino Băile Tusnada, jim je le-to tekom predavanja predstavil lokalni knjižničar.

Obema predstavitvama je sledila predstavitev partnerskih mest in pa igre, preko katerih naj bi se udeleženci srečanja boljše spoznali. Igre in predstavitve je koordiniral vodja projekta.

In the afternoon, a knowledge improvement workshop was  held by the president of the Tourism Association from Băile Tușnad, who presented their activities and the programmes organized by them in the spa town.

Popoldan je predsednik Turistične zveze Băile Tusnad udeležencem predstavil aktivnosti in programe, ki jih izvajajo. Delavnica je bila namenjena izboljšanju znanja udeležencem mednarodnega srečanja.

Zvečer je sledil družabni dogodek, na katerem so bile predstavljene lokalne kulturne vrednote. Udeležencem so domačini prikazali tradicionalne romunske plese in običaje, ki so se ohranili v Băile Tusnadu.

10. aprila 2019 se je program pričel z mreženjem udeležencev mednarodnega srečanja z mladimi in z odločevalci iz lokalnega okolja. Direktor Zveze županije Hargita je predstavil njihove aktivnosti ter programe in projekte, ki jih izvajajo za mlade. Njegovi predstavitvi je sledila predstavitev Razvojne agencije Hargita, ki so udeležencem predstavili statistične podatke in implementiranje programov, ki ozaveščajo mlade in jim pomagajo pri ustanavljanju start-up podjetij, da bi na tak način ustavili izseljevanje mladih iz pokrajine.

Aktivnosti mreženja so bile oplemenitene z ogledi primerov dobrih praks v lokalnem okolju. Slednjim je sledila delavnica, na kateri so mladi spoznavali različne finančne vire in razpise, na katere se lahko prijavljajo mesta s termalnimi kopališči.

Ob tem je predsednik okrožnega sveta Hargita poudaril pomembno vlogo mladih pri oblikovanju prihodnosti mesta ter nujnosti priprave strategije razvoja mladih ter vključevanju slednjih v različne projekte.

Udeleženci so tako dobili vpogled v aktivnosti Občinske uprave in v aktivnosti lokalnega mladinskega kluba, ki sodeluje v programu Evropske solidarnostne enote (programi prostovoljstva).

Udeleženci so si po delavnicah ogledali wellness center v Băile Tusnadu.

11. aprila 2019 je bila izvedena delavnica na kateri so mladi iskali možne rešitve za njih v Băiale Tusnadu, na podlagi SWOT analize pa so bila izdelana tudi priporočila.

Flashmob je bil posvečen dvigu zavesti o pomembnosti udeležitve mladih na prihajajočih evropskih volitvah.

Ob koncu srečanja so mladi s pomočjo anketnega vprašalnika ocenili srečanje, dobljene rezultate in outpute.