8.-12. maj 2019 Iseo (ITA)

Mladi in odločevalci iz okrožja Hargita (Romunija), Hévíza (Madžarska), Isea (Italije), Kanjiže (Srbija) in Lendave (Slovenija) so se z namenom vzpostavitve dialoga z odločevalci iz omenjenih držav sestali v Iseu.

Ena od osrednjih tem mednarodnega srečanja je bila »Lokali proizvodi in zmanjševanje verige prehranjevanja«. Zaradi slednjega je pri izvedbi dogodka z občino Iseo sodelovala kar nekaj lokalnih proizvajalcev hrane kot tudi podjetij, ki se ukvarjajo s predelavo. Mladim so prikazali njihov pomen v lokalnem okolju ter primere dobrih praks. Nadia Turelli iz Coldiretti in Anna Patrizia Ucci sta predstavljali Slow Food. Udeleženci so se imeli priložnost seznaniti z izkušnjami lokalnih podjetij, in sicer s  proizvajalci olivnega olja iz Monte Isole, tovarno mrež La Rete, Cascini Clarabella pa jim je predstavila vlogo socialnega podjetja, ki povezuje kmečki turizem, oljarno, vinsko klet in center za predelavo rib. Mladi so si ogledali tudi podjetje Wood Beton, ki izdeluje lesene hiške in konstrukcije in je primer velike naložbe v majhnem mestu kot je Iseo.

Mednarodno srečanje je bilo namenjeno oblikovanju skupne strategije razvoja politike mladih, ki je lahko primer dobre prakse za vsako mesto, le da ga je potrebno prilagoditi lokalnim razmeram. Sodelovanje z Občino Hévíz je doprineslo k izvedbi strokovnih delavnic pod mentorstvom Zsuzse Radnai. V okviru slednjih so se udeleženci med seboj bolje spoznali, ustvarilo pa se je tudi primerno vzdušje. Mladi iz drugih držav so spoznali položaj svojih sovrstnikov v Iseu s pomočjo kviza in SWOT analize o Iseu, mnogo vprašanj pa so postavili tudi mladim, živečim v Iseu.

Da bi lahko oblikovali skupno strategijo razvoja mladih, so se mladi najprej ukvarjali z mladinsko politiko na splošno, predvsem pa z vprašanjem, kaj moramo upoštevati, da bo mladinska politika v vsakem kraju dobro delovala. Analizirali so različne primere mladinskih politik, tako dobre kot tudi slabe, vse z namenom, da bi spoznali različne strategije razvoja politike mladih v posameznih mestih ter na podlagi le-teh pripravili svojo strategijo. Preko primerov so se naučili korakov oblikovanja strategije razvoja mladinske politike. Delavnice so potekale predvsem ob neformalnih metodah učenja. Po večurnem delu so mladi iz 5 držav oblikovali lastno strategijo razvoja mladinske politike.

V času mednarodnega srečanja so se mladi imeli priložnost udeležiti globalnega srečanja evropskih jezer, projekt in dosedanje rezultate pa so predstavili tudi nosilcem odločanja, ki so jim predstavili tudi svoje celotedensko delo s poudarkom na strategiji razvoja mladinske politike. Po srečanju so udeleženci iskali odgovore na naslednji vprašanji: Kaj lahko partnerska mesta naredijo z oblikovano strategijo razvoja mladinske politike? Kako jo lahko še naprej razvijajo in nato izvajajo?

Ob zaključku nacionalnega srečanja so udeleženci ocenili dneve, ki so jih preživeli skupaj in posredovali povratne informacije drug drugemu in organizatorjem.