26.-28. november 2018 Hévíz (HU)

Hévíz je bil gostitelj prvega srečanja v okviru projekta Youth&Spa, kjer se je sestalo 25 mladih in odločevalcev na lokalni ravni iz Madžarske, Italije, Romunije, Srbije in Slovenije. Temeljni cilj tridnevnega srečanja je bil, da udeleženci izdelajo politično priporočilo o tem, kako vplivati na razvoj mesta, da bo slednje postalo privlačnejše za mlade. Udeleženci so v mešanih, mednarodnih skupinah iskali prednosti in slabosti manjših zdraviliških mest.

Drugi dan srečanja je bil namenjen srečanju z lokalnim prebivalstvom ter zbiranju njihovih mnenj o situaciji v mestu. Udeleženci srečanja so na tržnici intervjuvali lokalne podjetnike, prodajalce, starejše obiskovalce ter odločevalce, da bi dobili čim širši vpogled na razmere v Hévízu. Nadaljnje prepoznavanje prednosti in slabosti mesta ter odkrivanje biserov slednjega je v popoldanskem času gostiteljica, Občina Hévíz, mladim predstavila preko lova na skriti zaklad.

Tako so na podlagi osebnih izkušenj udeleženci izdelali politično priporočilo za odločevalce na lokalni ravni in odločevalce na ravni EU. Najpomembnejši del političnega priporočila se nanaša na rešitve, kako preprečiti migracijo mladih v večja mesta ali tujino, kako se spopadati z mankom zaposlitvenih možnosti za mlade ter kako mladim omogočiti, da bodo lahko aktivnejše participirali na lokalni ravni odločanja.

V času srečanja so bile organizirane tudi delavnice, kako izdelati alumni bazo podatkov in spletno anketo, predstavljene so bile možnosti za mlade na ravni EU in Youthpass, v katerega se vpisujejo tudi znanja in izkušnje, pridobljene na tovrstnih mednarodnih srečanjih. Na tridnevnem srečanju je bil izbran tudi logotip projekta. Predloge za logotip so izdelali mladi na lokalnih srečanjih.

Z željo, da bi mednarodno srečanje potekalo čim bolj prijetno in pestro, so mladi na lokalni tržnici posneli flashmob, predvsem z željo, da bi z njegovo pomočjo opozorili na projekt in na pomen medgeneracijskega dialoga. Poleg snemanja flashmoba pa smo z željo, da bi mladi spoznali tako drug drugega in države, ki sodelujejo v projektu, kot madžarsko kulturo in gastronomijo, drugi večer srečanja organizirali medkulturni večer, na katerem so udeleženci spoznali jedi in plese, značilne za Madžarsko.