Predstavitev

Youth&Spa (Vključevanje mladih v oblikovanje prihodnosti ruralnih mest s termalnim turizmom) je projekt, financiran iz programa Erasmus+ KA3, katerega splošni cilj je spodbuditi meddržavni in medgeneracijski dialog med mladimi in odločevalci. Specifični cilji projekta so identifikacija primerov dobrih praks, oblikovanje strategije mladih in priporočila, kako majhna mesta s termalnim turizmom narediti privlačna za mlade. Najpomembnejša zanimivost mest, ki sodelujejo v projektu je edinstvena termalna voda in njeni zdravilni učinki. Ruralna mesta s termalnim turizmom, ki sodelujejo v projektu, so  prav zaradi zdravilnih učinkov vode postala turistične destinacije, a žal samo za turiste starejših generacij, kar pa pomeni malo priložnosti in izkušenj za mlade. Da bi trenutno situacijo prerasli, v okviru projekta Youth&Spa spodbujamo mlade v starosti od 16 do 25 let, da z idejami, ki jih imajo spodbujajo demokracijo ter se kot aktivni državljani udeležijo evropskih parlamentarnih volitev v letu 2019.

Teme, ki bodo obravnavane tekom projekta:

  • Teme, ki se nanašajo na trg delovne sile vključno s poklicno orientacijo / brezposelnost mladih.
  • Evropsko državljanstvo, ozaveščenost mladih o EU in demokracija.
  • Mladi (sodelovanje, mladinsko delo, mladinska politika).