Consiliul Județean Harghita (România)

Consiliul Județean Harghita este autoritatea publică locală înființată în anul 1992 în urma alegerilor din județul Harghita. Reprezintă administrația publică locală responsabilă pentru coordonarea activităților consiliilor locale (municipii, orașe și comune). Îndeplinește servicii publice la nivel județean, participă la implementarea diverselor proiecte internaționale, totodată inițiază și implementează programe în diverse domenii. Consiliul județean este responsabil pentru activitatea administrației publice din județul Harghita, bazată pe principiul autonomiei locale, decentralizării serviciilor publice, legalității și consultării cetățenilor în privința problemelor locale de interes major și contribuie la creșterea economică prin intermediul programelor de dezvoltare. Consiliul Județean Harghita acordă o atenție specială dezvoltării strategiilor de tineret în vederea stabilirii tinerilor în zonele natale în loc să lucreze în străinătate.