26-28 noiembrie 2018 – Hévíz (HU)

Hévíz a găzduit prima întâlnire a proiectului, cu participarea a 25 tineri și factori decizionali din Ungaria, România, Italia, Slovenia și Serbia. Pe parcursul programului de trei zile, obiectivul principal a fost elaborarea recomandărilor politice în vederea dezvoltării orașului, astfel încât să fie mai atractiv tinerilor. În acest sens, în prima zi participanții au identificat punctele slabe și punctele tari ale orașelor balneare din care provin. Ei au lucrat împreună în cadrul grupurilor internaționale în vederea găsirii punctelor comune.

În cea de a doua zi s-a pus accent pe opinia locuitorilor, astfel participanții au făcut interviuri pe piața locală cu întreprinzători, vârstnici, factori decizionali în vederea creionării unei imagini în ceea ce privește situația orașului Hévíz. Descoperirea orașului și identificarea continua a punctelor tari și punctelor slabe a fost asigurată printr-o activitate de vânătoare de comori în cursul după-amiezii.

În baza experiențelor participanților, au fost pregătite recomandările politice în ultima zi a întâlnirii. Principalele părți ale acestora s-au axat pe găsirea soluțiilor la migrația tinerilor, lipsa oportunităților de ocupare pe lângă turism, lipsa consiliilor de tineret și alte oportunități.

Alături de formularea recomandărilor, au avut loc workshop-uri legate de finalizarea bazei de date alumni și chestionarul online, legat de posibilitățile tinerilor în UE și certificatul Youthpass. Logo-ul proiectului a fost ales dintre cele 7 idei de logo elaborate de către tineri cu ocazia întâlnirilor locale.

În vederea creșterii atractivității întâlnirii internaționale, tinerii participanți au organizat un flashmob în piața locală în vederea atragerii atenției asupra proiectului și asupra importanței dialogului dintre generații. În vederea familiarizării cu partenerii proiectului și în special cu valorile culturii și gastronomiei din Ungaria, a fost organizată o seară interculturală cu invitarea grupului de dans popular în cea de a doua zi.