Youth&SPA na Evropskoj nedelji regiona i gradova: sesija o jačanju privlačnosti ruralnih gradova za mlade

U okviru Evropske nedelje regiona i gradova u Briselu održanom između 7-10. oktobra 2019 su prikazana postignuća projekta Youth&SPA koji je sufinansiran od strane Erasmus+ akcije KA3 i o njima se diskutovalo. Cilj projekta je bilo omogućavanje dijaloga između omladine i donosilaca odluka u ruralnim banjskim gradovima. Naš jedinstveni pristup se sastojao  od međugeneracijskih debata održanim u svakom od partnerskih gradova a ticale su se mogućnosti života i budućnosti za mlade u njima kroz turizam, lokalnu proizvodnju, preduzetništvo, itd.

Učesnici su najpre pozvani da igraju igru Kahoot da bi se utvrdilo koliko znaju o politikama za mlade u njihovim naseljima. Većina učesnika je bila ili iz malih gradova ili iz metropola. Polovina njih dolazi iz mesta koja imaju posebno odeljenje ili stručnjaka koji je odgovoran za politike mladih. Takođe, polovina učesnika je izjavila da imaju strategiju za mlade u svom naselju. Svi su potvrdili da postoji strategija za mlade na nacionalnom nivou, ali većina nije znala da postoji Strategija za mlade EU 2019-2027, a isti procenat učesnika je znao za oblasti intervencije poput “Pomoć za unapređenje mladima iz ruralnih oblasti ”.

Gospodin Jožef Kepli, zamenik gradonačelnika Heviza je predstavio mogućnosti za izgradnju efikasnog zastupanja interesa mladih na svim nivoima donošenja odluka, od lokalne zajednice do nivoe Evropske Unije. Demokratija funkcioniše, te se zastupanje mladih ljudi može organizovati i kanalisati u donošenje odluka na efikasan način, počev od inicijativa od dole ka gore koje najpre treba organizovati u školama, zatim i u naseljima.

Gospodin Čaba Borbolj, predsednik Veća županije Hargita je zatim podelio dobre prakse realizovane na regionalnom nivou da se da podrška glasu mladih,  i da dobiju mogućnost da stvaraju svoju budućnost u svojim naseljima u ruralnim oblastima. U trenutku kada je on preuzimao funkciju, takvih inicijativa nije bilo, ali ih zato danas ima u značajnom broju.

Nakon toga se diskutovalo na četiri teme u world café sesijama. Svaki partner je bio odgovoran za vođenje jedne od diskusija, a opština Kanjiža je bila odgovorna za đačke savete. Rezultati diskusija su prikazani nakon razgovora u grupama.

Zaključak je bio sledeći- da bi se povećalo interesovanje mladih prema procesima donošenja odluka, treba prevazići nekolike izazove: 1) nesaglasnost između interesa mladih ljudi i onoga što dobijaju od donosilaca odluka 2) što rezultira razočarenjem u proces donošenja odluka, ali 3) postoji i nedostataka znanja i motivacije sa obe strane.

Sledeće akcije su predložene da bi se prevazišao manjak aktivnosti građenja zajednice: 1) da se obezbede mogućnosti i stil života većeg kvaliteta  provide, i 2) da se radi sa (samo-)identitetom mladih. Da bi se, između ostalog, ublažio fenomen migracije mladih 1) potrebne su mogućnosti za specifičnu edukaciju i visoko obrazovanje u ruralnim oblastima, 2) talenti treba da se razvijaju i podržavanju, i 3) mogućnosti za zapošljavanje moraju da se diverzifikuju. Takođe, da bi funkcionisao savet mladih, osim posvećenosti omladine i donosilaca odluka, potrebna je i administrativna struktura i finansijska pozadina.

Poruka za kraj

Mladi koji žive u ruralnim oblastima imaju ogroman potencijal. Taj potencijal može da očuva budućnost ruralnih gradova i naselja. Zbog toga procesi donošenja odluka na lokalnom, nacionalnom i nivou EU moraju da se otvore i da se osluškuju potrebe mladih kroz kanale koji omogućuju njihovo uključivanje, time ih učinivši ko-kreatorima budućnosti.

November 8, 2019