8-12. maj 2019. – Izeo (I)

Studenti i donosioci odluka iz županije Hargita (Rumunija), Heviza (Mađarska), Izea (Italija), Kanjiže (Srbije), i Lendave (Slovenija) su se sreli u Izeu da unaprede dijalog između mladih i donosilaca odluka.

“Lokalni proizvodi i skraćivanje lanca ishrane” je bila jedna od glavnih tema na transnacionalnom sastanku. Zbog toga je opština Izeo uključila lokalne proizvođače i fabrike koje su prikazale svoju važnost u lokalnoj ekonomiji i primenjene dobre prakse:  Nadia Tureli iz Koldiretije i Ana Patricia Uči su predstavile „Slow Food“. Učesnici su imali mogućnost da se upoznaju sa situacijom u lokalnim preduzećima kroz iskustva proizvođača maslinovog ulja sa Monte Izole, fabrike mreže La Rete, posetili su Cascina Clarabella, socijalno preduzeće koje se bavi ruralnim turizmom, proizvodi vino i ima centar za obradu ribe. Wood Beton je kompanija koja se bavi izradom drvenih kuća i struktura i koja je dokaz da i mali grad može imati inovativnu kompaniju i velike investicije.

Transnacionalni sastanak je takođe imao za cilj formulisanje zajedničke Omladinske strategije koja može biti dobra polazna tačka za sve partnerske gradove koju oni mogu prilagoditi svojim potrebama na lokalu. Zahvaljujući saradnji sa opštinom Heviz, gđa. Žuža Radnai je vodila stručne radionice. Da bi se učesnici bolje upoznali i da bi izgradili bezbednu i kreativnu atmosferu, igrale su se igre upoznavanja. Nakon toga su stekli uvid u situaciju mladih ljudi u Izeu kroz kviz, a zatim pripremom SWOT analize putem razmene ideja i postavljanja pitanja mladim ljudima iz Izea.

Da bi se formirala zajednička Omladinska strategija, učesnici su se najpre bavili politikama uopšte i onim što treba da uzmemo u obzir da bi omladinska politika dobro funkcionisala. Analizirali su po jednu lokalnu i međunarodnu omladinsku strategiju da se upoznaju sa primerima, kako dobrim, tako i lošim. Zatim su naučili potrebne korake za izradu omladinske strategije. Na osnovu više sati razmene ideja se razvila zajednička omladinska strategija sa puno konkretnih ideja.

Učesnici su bili u prilici da prisustvuju Globalnom sastanku mreže evropskih jezera, i mogli su da prikažu projekat donosiocima odluka i rezultate rada koji je tekao tokom nedelje sa posebnim naglaskom na zajednički napravljenu Omladinsku strategiju. Nakon Globalnog sastanka su učesnici tražili odgovor na pitanje šta partnerski gradovi mogu da urade sa novonastalom strategijom. Kako se može dalje razvijati i primeniti? Kao završetak sastanka se odigrala evaluacija rada tokom zajednički provedenih dana, a organizatori su dobili povratne informacije.

May 14, 2019